Kopvērtējuma tabula

Jūnija posms (2017)


* Ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu iegūst komanda, kas savu pēdējo atbildi iesniegusi agrākā laikā.
* Par foto ar neatbilstošu dalībnieku skaitu komanda saņem +5 punktus neatkarīgi no uzdevuma vērtības.