(K + 1 - V) * (α / K) + β

jeb

( Komandu skaits + 1 - Iegūtā vieta) * ( α / Komandu skaits) + β


K - Komandu skaits, kas piedalās konkrētajā posmā

V - Iegūtā vieta

α - Bāzes punktu skaits, kas tiek izmantots aprēķinos un ir atkarīgs no komandu skaita: ja piedalās piecas un mazāk komandas, tad α = 6; ja piedalās sešas un vairāk komandas, tad α = 12.

β - Papildus punkti, kas tiek piešķirti pirmajām trīs komandām (1., 2. un 3. vietai atbilstoši +3, +2 un +1 punkts). Komandām ārpus pirmā trijnieka papildus punkti netiek piešķirti (β = 0).