Kopvērtējuma tabula

Junijs 2018


* Ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu iegūst komanda, kas savu pēdējo atbildi iesniegusi agrākā laikā.
* Par foto ar neatbilstošu dalībnieku skaitu, ja atbilde pareiza, komanda saņem 7 punktus neatkarīgi no uzdevuma vērtības.
* Par nepareizu atbildi, ja foto dalībnieku skaits pareizs, komanda saņem 5 punktus neatkarīgi no uzdevuma vērtības.