Spēles nolikums

 1. BrainCar.lv ir auto orientēšanās sacensības Rīgā, tās apkārtnē un tuvējās pilsētās, kur komandas meklē kontrolpunktus un veic dažādus uzdevumus, par kuriem tiek piešķirts noteikts punktu skaits. Uzvar tā komanda, kura ir savākusi lielāko punktu skaitu.
 2. Sacensību komandai jāsastāv no 2 - 4 cilvēkiem, kas pārvietojas ar vienu auto. Pieļaujams arī cits transportlīdzekļa veids - velosipēds, mopēds, motocikls u.tml., šādā gadījumā - katram dalībniekam.
 3. Spēli var izspēlēt online versijā jebkurā diennakts laikā, online spēles norises datumu ietvaros.
 4. Reģistrācija noris mājaslapā www.braincar.lv, aizpildot pieteikuma formu pieejas koda iegūšanai un veicot dalības maksas apmaksu caur PayPal sistēmu, 16 EUR apmērā no komandas. Pieteikuma apstrādes laiks ir 24h, kuru laikā komanda parādās pieteikto komandu sarakstā mājaslapā www.braincar.lv un saņem online spēles pieejas kodu uz reģistrācijā norādīto e-pastu. Pieejas kodi tiek izsūtīti, sākot no pirmā spēles norises datuma.
 5. Nepieciešamais aprīkojums: interneta pieeja telefonā vai datorā, digitālais fotoaparāts vai mobilais telefons ar kameru, GPS vai Rīgas karte, rakstāmais, papīrs, lukturītis, mērlente.
 6. Ar pieejas kodu komanda ielogojas savā profilā, kur var apskatīt ieteicamo starta vietu un sev ērtā brīdī uzsākt 3h laika atskaiti, nospiežot starta pogu. Pēc starta pogas nospiešanas spēli nav iespējams apturēt vai paildzināt.
 7. Vienlaikus ir redzami trīs uzdevumi, no kuriem jāizvēlas viens, ko risināt. Jautājumu, uz ko jāsniedz atbilde, lai uzdevums tiktu ieskaitīts, var redzēt, tikai izvēloties šo uzdevumu. Atrisinot vienu uzdevumu, izvēlei pievienosies jauns uzdevums, kas saskaņā ar algoritmu atrodas vistuvāk diviem pārējiem. Ja kāds no iepriekš redzamajiem punktiem vairs nebūs starp trim tuvākajiem, tas pārvietosies uz atklāto uzdevumu sadaļu, bet joprojām būs pieejams izvēlei. No jau izvēlēta uzdevuma izpildes var atteikties vai atlikt to par -1 punktu un atgriezties pie izvēles.
 8. Atbilde pie katra jautājuma ir jāievada brīvā formā un jāuzlādē pieprasītais foto. Ja izņēmuma kārtā nepieciešams labot atbildi vai foto, to var izdarīt, nekavējoties sūtot e-pastu uz info@braincar.lv.
 9. Uzdevumā noteiktais punktu skaits tiek piešķirts tikai par pilnīgi izpildītiem uzdevuma nosacījumiem. Tiek vērtēta gan iesniegtā atbilde, gan foto - vai ir nofotografēts prasītais un vai dalībnieku skaits foto atbilst uzdevuma nosacījumiem (visa komanda, divi dalībnieki, visa komanda, izņemot fotogrāfu u.c.). Par foto ar neatbilstošu dalībnieku skaitu komanda saņem 7 punktus neatkarīgi no uzdevuma vērtības. Ja foto ir pareizs, bet atbilde ir nepareiza, komanda saņem 5 punktus neatkarīgi no uzdevuma vērtības.
 10. Pareiza uzdevuma izpildes secība: foto -> rakstiska atbilde. Uzdevums var netikt ieskaitīts, ja netiek ievērota šī secība un starp abām darbībām beidzas spēles laiks vai laika sprīdis ir nesamērīgs (atbilde iesniegta pirms apmeklēts čekpoints un nofotografēts prasītais).
 11. Atsevišķos uzdevumos, kas saistīti ar skaitliskiem aprēķiniem, ir pieļaujama kļūda, kas norādīta uzdevuma tekstā (+/- X centimetri / grami / vienības u.tml.). Ja pieļaujamā kļūda nav norādīta uzdevuma tekstā, tad ieskaitīta tiek tikai precīza atbilde.
 12. Rezultāti tiks publicēti mājaslapā www.braincar.lv nākamajā dienā pēc sacensību pēdējā datuma. Apbalvota tiks uzvarētājkomanda un viena komanda izlozes kārtā. Izlozē nepiedalās konkrētā posma uzvarētājkomanda un komanda, kas ieguvusi veicināšanas balvu iepriekšējā posmā.
 13. Ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu iegūst komanda, kas savu pēdējo atbildi iesniegusi agrākā laikā.
 14. Sezonas reitings veidojas, katrā posmā piešķirot kopvērtējuma punktus pēc šādas formulas. Katra pusgada rezultāti tiek summēti un, pielietojot šo pašu formulu, veidojas pusgada kopvērtējums. Šāda sistēma izveidota, lai sniegtu iespēju iegūt labas vietas sezonas kopvērtējumā arī jaunām komandām.
 15. Ja vairākām komandām sakrīt punktu skaits pusgada vai gada kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst komanda ar labāku rezultātu attiecīgi pēdējā posmā vai pēdējā pusgadā.
 16. Komanda var tikt diskvalificēta, ja rodas nopietnas aizdomas par godīgas sacensības principu pārkāpšanu.
 17. Par komandas drošību sacensību laikā ir atbildīgs komandas dalībnieks, kurš komandu ir piereģistrējis sacensībām un veicis dalības apmaksu. Organizatori neuzņemas atbildību par komandu dalībnieku rīcību sacensību laikā.
 18. Komandu dalībnieku pienākums ir ievērot LR Ceļu satiksmes noteikumus, organizatoru norādījumus un godīgas sacensības principus.
 19. Augšupielādējot vai atsūtot foto uz e-pastu, komandas dalībnieki piekrīt to izmantošanai mājaslapā www.braincar.lv un BrainCar.lv facebook lapā, ja vien nepaziņo organizatoriem par pretējo.
 20. Organizatoriem ir tiesības mainīt šos noteikumus jebkurā laikā, atspoguļojot izmaiņas mājaslapā www.braincar.lv.