Punkti pēc katra posma tiek aprēķināti pēc šīs formulas. Pēc šīs pašas formulas tiek aprēķināti punkti pēc katra pusgada (viens pusgads = trīs posmi). Tādā veidā arī jaunajām komandām būs iespēja iegūt labas vietas gada kopvērtējumā, un vienlaikus neļausim atslābt topa līderiem.

Pusgada tabula

Katra pusgada beigās punkti summējas un veidojas pusgada tops, kas tiek pārnests uz gada kopvērtējuma tabulu.

Gada kopvērtējuma tabula

Punkti gada tabulā tiek ierakstīti pēc katra pusgada noslēguma. Katrs pusgads ir neatkarīgs no iepriekšējā pusgada.

Februāris Aprīlis Jūnijs Augusts Oktobris Decembris

* Ja punkti sakrīt, tad vieta tiek piešķirta, balstoties uz pēdējā posma rezultātu.
* Ja punkti sakrīt PĒC pusgada punktu apkopojuma, tad vieta tiek piešķirta, ņemot vērā kopvērtējuma punktus pirms pusgada punktu piešķiršanas.